สร้างสวนผัก ริมทางรถไฟ สร้างรายได้แก่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้  

0
295

สร้างสวนผัก ริมทางรถไฟ สร้างรายได้แก่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

แม้ว่าปัจจุบันการคมคมขนส่งจะสะดวกมีตัวเลือกในการเดินทางทั้งรถยนต์และการเดาโดยเครื่องบินมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่การเดินทางโดยรถไฟก็ยังเป็นทางเลือกที่คนใต้ให้ความนิยม เพราะคนใต้กับรถไฟมีวิถีผูกพันกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มมีรางรถไฟเข้ามาในพื้นที่

หลายครั้งเราจะได้ฟังข่าวผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามสร้างสถานการณ์โดยเลือกสถานีรถไฟหรือรางรถไฟเป็นที่ลงมือ เพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน โดยเรื่องนี้เองที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มองเห็นว่าการให้ชุมชนรอบๆสถานีรถไฟมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของการรถไฟ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นหูเป็นตาป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุได้ ดังนั้นจึงได้เลือกให้หมู่บ้านกำปงปาเร๊ะ ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านริมทางรถไฟต้นแบบ ด้วยการส่งเสริมให้ชาวชุมชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นการรองรับนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลด้วย

นางรูนี  อุมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านกำปงปาเร๊ะ บอกว่า “จากนโยบายที่ต้องการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตแก่พี่น้องประชาชนริมทางรถไฟของ ศอ.บต. ที่ได้ประสานมา ดิฉันจึงได้ขอใช้ที่ดินของการรถไฟซึ่งมีพื้นที่ว่างอีกจำนวนมาก เพื่อให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชผักชนิดต่างๆไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน และที่เหลือก็ส่งขายตลาดหรือชุมชนข้างเคียง ซึ่งนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้แล้ว ยังทำให้พื้นที่รอบๆสถานีรถไฟสวยงาม และพี่น้องประชาชนก็ได้ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องวัตถุหรือบุคคลน่าสงสัยให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย”

ด้านนางรอปีอะ บือราเฮง ชาวบ้านที่เข้าร่วมปลูกผักรอบๆพื้นที่รถไฟก็บอกว่า “เริ่มปลูกผักในพื้นที่ของการรถไฟที่บ้านกำปงปาเร๊ะ มาประมาณ 1 ปีแล้ว รายได้แต่ละวันสามารถนำมาจุนเจือครอบครัวได้ ต้องขอขอบคุณทางการรถไฟและ ศอ.บต. ที่ทำให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากตอบแทนด้วยการช่วยดูแลเส้นทางรถไฟพร้อมกับดูแลสวนผักไปพร้อมๆกันด้วย”

การให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ถูกปล่อยว่างไว้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนแล้ว ประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับตามมาก็คือ พื้นที่รกร้างถูกปรับปรุงให้สวยงาม รวมทั้งพี่น้องประชาชนก็จะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างความเสียหายทำลายทรัพย์สินแหล่งสร้างรายได้ที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นมาด้วย

สทท.ยะลา/รายงาน