กธจ.ปัตตานีลงสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562

0
483

กธจ.ปัตตานีลงสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 มีนาคม 2562  นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่  7  ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี    และ  คณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562 ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพทำนาเกลือ ในพื้นที่ตำบลบานา ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี   กิจกรรมขุดลอกคลองอาโลจินอ    กิจกรรมขุดลอกคลองอาโลกะจิ  และกิจกรรมขุดลอกคลองอาโลกู เป็นงบประมาณ  รวม 3,766,000 บาท และติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี 3 โครงการ ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี    ได้แก่  โครงการติดตั้งราวกันตก บริเวณปากแม่น้ำปัตตานี งบ 6 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร งบ 8 ล้านบาท แลพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์และรั้วโดยรอบโครงการสวนเจ้าทะเล งบ 10 ล้านบาท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและคณะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี  เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลนอกรอบ การทบทวนบทบาทและหน้าที่ ก.ธ.จ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมวางแผนการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของส่วนราชการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน.

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี