สุราษฎร์ธานี-เร่งช่วยพื้นที่ขาดน้ำอุปโภค เหตุประปาหมู่บ้านขาดน้ำ

0
326

สุราษฎร์ธานี-เร่งช่วยพื้นที่ขาดน้ำอุปโภค เหตุประปาหมู่บ้านขาดน้ำ

กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6 พันลิตร เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านเขาพลู ม.5  ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หลังชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แล้งจัด ทำให้น้ำประปาหมู่บ้านเริ่มไหลเบาบางลงในช่วงปลายสาย ประกอบกับเป็นชุมชนรอบหน่วยจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ   ซึ่งในวันนี้แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง  จำนวน  15  ครัวเรือน  2  เที่ยว  รวมปริมาณน้ำ  12,000  ลิตร   ทางด้านแผนการช่วยเหลือ พันเอกณัฐกฤต สันป่าแก้ว  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดำเนินการเตรียมความพร้อมรถบรรทุกน้ำให้พร้อมตลอดเวลา เพื่อแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ร้องขอเข้ามา รวมถึงช่วยในเรื่องของไฟลามทุ่งที่อาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในช่วงหน้าแล้งเช่นนี้ สำหรับสถานการณ์โดยรวม น้ำในหลายจุดที่ห่างไกลแหล่งน้ำสายหลักเริ่มขาดแคลน ชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ ซึ่งทางส่วนท้องถิ่นให้การดูแลช่วยเหลือเป็นระยะ และมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้าง เนื่องจากคาดฝนยังทิ้งช่วงไปอีกหลายวัน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี