นราธิวาส​ ​- บรรยากาศรับหีบบัตรเลือกตั้ง ส.ส. กกต.เขต 1 – 4 นราธิวาส ทุกหน่วยเลือกตั้งพร้อ​มรับมือผู้มีสิทธิทั้งจังหวัดกว่า​ 5​ แสนคน

0
46

ตลอดทั้งวันนี้ 23 มี.ค. บรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 927 หน่วย ทยอยรับหีบบัตรเลือกตั้ง โดยมีการแบ่งการรับหีบบัตรเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งในช่วงเช้าจนถึงบ่ายที่ผ่านมา การรับหีบบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

  ขณะที่ นายบัญชา กันหาสินธุ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นราธิวาส กล่าวว่า สำหรับที่บริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1ได้ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1  จํานวน 131 หน่วย มารับหีบบัตรการลงคะแนน  อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. โดยแจกจ่ายอุปกรณ์ในการเลือกตั้งทุกหน่วยแล้ว


เช่นเดียวกัน​ที่​หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศการขนหีบบัตรเลือกตั้ง  ได้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ได้ทยอยเดินทางมารับมอบอุปกรณ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการรับมอบ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก เดินทางมารับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งพร้อมกัน


ด้านนายแวฮามะ บากา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ภาพรวมความพร้อมในการแจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้ง ส.ส. ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว คาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 80 แต่สิ่งที่มีความห่วงใยคือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้งซึ่งในการนับคะแนนประชาชนในพื้นที่จะมารอดูผลการนับคะแนน และเดินทางไปละหมาดในช่วงค่ำ จึงได้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว


ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอระแงะ มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 104 หน่วยเลือกตั้ง เดินทางมารับบัตรเลือกตั้ง คูหา และหีบบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีการตรวจสอบนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ซองที่บรรจุใส่บัตรเลือกตั้งอย่างละเอียด ป้องกันการผิดพลาด เพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้

  สำหรับจังหวัดนราธิวาสแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงสมัคร ใน 4 เขตเลือกตั้งของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 145 คน มีประชากรรวม 802,474 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 551,403 คน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส​

แสดงความคิดเห็น