ยะลา​- นักศึกษาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง สส.62

0
16

ยะลา – วิทยาลัยการอาชีพเบตง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562​นี้
วันนี้(22มี.ค.62) นายวุฒิชัย รัตน์น้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพเบตง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562

การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการเลือกตั้ง และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. โดยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อกำหนดทิศทางของบ้านเมืองต่อไป

นายสมบูรณ์ พรหมมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา กล่าวว่า เพื่อเป็นการเชิญชวนประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ออกมามาใช้สิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส ในช่วงที่ผ่านมา กกต.ยะลา ได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วนทุกกระบวน


นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ยะลา ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรม จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับทุกครัวเรือน เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อย่างถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย​@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น