ข้อสรุป​ 8​ ด้าน​ ทิศทางการออกแบบการขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยสันติสุขพื้นที่ชายแดนใต้(คลิป)​

0
772

วันนี้​22มีค.62​ คณะประสานงานการที่ขับเคลื่อนในพื้นที่​การพูดคุยสันติสุข​ ทั้งหมด​ ​37​ ​ท่าน​ ทั้งนักวิชาการ​ ภาครัฐ​ และภาคประชาสังคม​ ที่ประชุม​ work shop ถึง​​2​ วัน​ได้ชี้แจงถึงเป้าหมาย​ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพูดคุย​

  เรื่องบทบาทภาคประชาสังคมในการเป็นข้อต่อระหว่างรัฐกับประชาชน​หนุนเสริมในกระบวนการพูดคุย, การชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน​ ได้​กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนของกลุ่มองค์กรทุกเครือข่าย​ การนำเสนอการถอดบทเรียนของภาคประชาสังคมถึงผลสำรวจความคิดเห็น​ Peace.​ Survey

  ตลอดจนการมองถึง​ประเด็นชาวไทยพุทธ​ ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่​  ประเด็นหลายข้อที่เชื่อมโยงต่อการพูดคุย​ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวย​  เช่น​ ลดทอนกรณีปัญหาการสร้างความรู้สึก​ เรื่องสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม​  ปัญหาเรื่องการสอบสวน​การซ้อมทรมาน​  การคงอยู่ของสถาบันปอเนาะ​ อัตลักษณ์​ วัฒนธรรมภาษา​ และข้อปัญหาข้อปลีกย่อย​และปัญหาอื่นๆที่มีความซับซ้อน​และประเด็นอ่อนไหว

และจากการผ่าน​ การทำ​ work shop.ได้ข้อสรุปว่าต้องสร้างสร้างสภาวะแวดล้อม​ที่นำไปสู่กระบวนการพูดคุย​ ได้​ 8​ด้าน​ ​คือ
1​.การสร้างความ​ปลอดภัย​ ในกระบวนการพูดคุย​ ทำพื้นที่​ ให้เกิดรูปธรรม
2.การให้ความรู้​ สร้างทักษะ​ งานข้อมูล​คู่มือองค์ความรู้การสร้างสันติสุข
3.วางรูปแบบและกลไก​การทำงาน​ ผลักดันการดำเนินงานให้เข้มแข็ง
4.แผนขับเคลื่อน/ปฎิบัติการอย่างครบถ้วน​ รวดเร็ว​ ​ชัดเจน
5.สร้างความเข้าใจ​ ภายในกลุ่ม​ ระหว่างกลุ่ม​ เป็นไปทิศทางเดียวกัน
6.เปิดเวทีรับฟัง​ความคิดเห็น​ของชาวบ้านเป้าหมายวางไว้​ อย่างน้อย​145  หมู่บ้าน
7.งานด้านการสื่อสาร​ สู่สาธารณะ​ โดยใช้สื่ิอทุกช่องทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
8.เวทีสานเสวนา​ ในประเด็นสร้างความเข้าใจ​ เข้าถึงประชาชนเชื่อมโยงการพูดคุยสันติสุข

   หลังจากนี้​ ​ในแต่ละกลุ่มยังต้องนำไปออกแบบการทำงาน​ วางแผนงาน​ในส่วนรายละเอียด​ เพื่อดำเนินการต่อไปในระยะเวลา​ 6​ ​เดือนข้างหน้านี้​ ให้ดำเนินงานแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ​ สามารถคลี่คลายปัญหาในพื้นที่​ ทำให้เกิดความสมานฉันท์​ เกิดความไว้วางใจ​ที่เกื้อกูลต่อ​การพัฒนา​ ด้วยการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาสังคม​อย่างบูรณาการ​ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม​อย่างเป็นรูปธรรม

พลตรี​ เกรียงไกร​ ศรีรักษ์​ เลขานุการคณะฯกล่าวสรุปว่า​ เป็นเรื่องที่ดี​มากๆในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ​  ได้มีความหวังอย่างมากและมองเห็นถึงความตั้งใจจริงของทุกท่าน​ ที่เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วน​ ต่อการทำงานเพื่อให้การพูดคุยสันติสุข​  ให้ความเข้าใจ​เกิดสถานการณ์สวบสุขในพื้นที่กลับมาโดยเร็ว​ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกระหว่างภาครั​ฐและภาคประชาสังคม​  ได้รับทราบถึงข้อเสนอ​และการทำงานของคณะทำงานแล้ว​ เห็นว่า​ เป็นแผนงานที่วางไว้​อย่างครอบคลุม​ และทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดนี้จะนำไปตรวจสอบ​ คัดกรอง​ และเพื่อนำเสนอเป็นงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้