ยะลา-กกต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

0
63
ยะลา-กกต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

ยะลา –  กกต. ยะลา   จัดการอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่  (19 มี.ค.62) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา     เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ 3 จังหวัดยะลา เฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน 71 หน่วยเลือกตั้ง  จากจำนวน  212 หน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้ง ที่ 3  จังหวัดยะลา  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ    โดยมี นายสมบูรณ์ พรหมมณี  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา และวิทยากรเขตเลือกตั้ง มาถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  ให้มีความพร้อม   สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.นี้

นายสมบูรณ์ พรหมมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดยะลา กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้แก่  เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้ง   อันจะส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สุจริต   และเที่ยงธรรม   รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  สรุปปัญหาการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง   และการวางแผนจัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง หากผู้เข้าอบรมมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามวิทยากรเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป


สำหรับการอบรมในครั้ง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ,  การตรวจรับบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง , การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ,  การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง ,  ขั้นตอนการเปิดการออกเสียงลงคะแนนและปิดการออกเสียงลงคะแนน รวมไปถึงการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง การแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเลือกตั้ง ลักษณะบัตรเสีย แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง และการดำเนินการหลังการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้น
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้
โทร.064-126-5593
แสดงความคิดเห็น