อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปาบึก

0
641

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ติดตามการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยปาบึก

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการเยียวยาผู้ประสบภัยปาบึก ซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ใน 8 จังหวัด เกษตรกร 14,201 ราย พื้นที่ 32,802.21 ไร่  วงเงินการช่วยเหลือรวม 54,189,592 บาท โดย พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 13,461 ราย พื้นที่ 31,508 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือรวม 52,010,659.50 บาท

นอกจากนี้ยังได้ติดตามการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นอกจากสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรได้แล้ว  กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 100,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกร จำนวน 17,795 ราย พื้นที่ 8 จังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะช่วยในการลดการเกิดโรคที่มากับน้ำ และปรับสภาพดิน ให้เหมาะสม ก่อนการปลูกพืชอื่น นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชจาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช เช่น พริก กล้วย มะพร้าวแกง รวมกว่า 10,000 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร  และจะติดตามช่วยเหลือรวมทั้งให้คำแนะนำกับเกษตรกร ต่อไป.