พนันออนไลน์​ ภัยร้ายคุกคามเยาวชน,,,

0
361

16​มีค.​ ที่อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน​ จากการสำรวจ​ ข้อมูล​ ผลกระทบ​เกี่ยวกับปัญหา
การพนันออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งได้ทำลาย​เยาวชน​ สังคม​ มาระยะหนึ่ง​ ตลอดจน​การหาทางออกในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง


การสร้างพื้นที่สาธารณะ และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับการขับเคลื่อน กลไก​ ลดผลกระทบ การพนันออนไลน์ในสถานศึกษา จังหวัดปัตตานี สร้างความเป็นเพื่อน ด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันครั้งนี้ เป็นการสำรวจเชิงวิจัย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สสส และมูลนิธิ สาธารณสุข แห่งชาติ โดยวันนี้ผศ.ดร.นิเวศน์​ อรุณเบิกฟ้า​หัวหน้าโครงการฯ, นายอดุลย์​  หมีดเส็น​นายอำเภอเมืองปัตตานี​ และส่วนเกี่ยวข้อง​ จัดเสวนา​ และถอดบทเรียน​ร่วมกัน

ปัญหาการพนัน นักศึกษาและเยาวชน เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีข้อมูลที่น่าตกใจ เป็นปัญหา 1 ที่น่ากลัวสำหรับสังคมไทย​ที่ต้องตระหนัก​  จากการสำรวจเชิงวิจัยเห็นว่า จากจำนวนเด็กประถมศึกษาเอกชน 5 ล้านคน มี 300,000 คนที่ติดการพนัน และเด็กรุ่นมัธยมแต่งอาชีวะอุดมศึกษา ใน 7 ล้านคน จะมีผู้ติดการพนันประมาณ 1 ล้านคนเศษ

โครงการสร้างพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบการพนัน ฯ​ นี้ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพนัน การสร้างพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีขาวให้เยาวชน ได้ขับเคลื่อนร่วมกันในหลายเครือข่าย หลายๆภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา เพื่อป้องกัน ภัยจากการพนันออนไลน์​  ป้องกันเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน มีเป้าหมายกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนจากสถานศึกษา 11 สถานศึกษา ได้แก่สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี ศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นำทางเครือข่ายเยาวชนและผู้ปกครองจังหวัดปัตตานี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้