ปัตตานี-ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จนถึงปิดหีบ บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0
319

ปัตตานี-ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.จนถึง”ปิดหีบ” บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้สือข่าวรายงานว่า (วันที่ 17 มี.ค. 62 ) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติหน้าที่    โดยบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า    จนถึงปิดหีบ   สถานการณ์เป็นไปด้วยความ   เรียบร้อย สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่นอกเขตจังหวัดปัตตานี  เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า  ปรากฏว่า  มีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก

สำหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น 14,325คน ซึ่งทางกกต.ได้จัดสถานที่สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่นอกเขตจังหวัดปัตตานี มาใช้สิทธิ์ ทั้งสิ้น 4 จุด คือ 1 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง 2 หอประชุมโรงเรียนคีรีราชศึกษา อ.โคกโพธิ์ 3  หอประชุมอำเภอสายบุรี อ.สายบุรี และ 4 หอประชุมอำเภอยะรัง  อ.ยะรัง ผลแบบรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง   จำนวนผู้มาใช้สิทธิ  รวม 13,396 คน คิดเป็นร้อยละ 93.51 และผลแบบรายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้ง  ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง    ผู้ลงทะเบียน จำนวน 3,164 คน  ทั้ง 12 จุด (อำเภอ) มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิน 3,085 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 เปอร์เซนต์

ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี