กองทัพอากาศร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หนุน 1 ล้าน มอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ให้ความสุขสังคมชายแดนใต้(ชมคลิป)​

0
624

 ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  และนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4​ ส่วนหน้า ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วน เน้นการปฏิบัติเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้เห็นถึงความปรารถนาดีของหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ 3​ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับคืนสู่ปกติอย่างยั่งยืน 

กองทัพอากาศได้จัดทำโครงการ และประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อพี่น้องประชาชน และองค์กรท้องถิ่นที่ต้องการสถานที่ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ทางธอส.ได้สนับสนุนด้านงบประมาณซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2561 จนแล้วเสร็จในต้นปี 2562

และวันนี้ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2562 พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ พร้อมด้วย นายทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศ ได้ร่วมมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี นายชาญชัย  เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ ให้การต้อนรับ


พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ/ผอ.ศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศเปิดเผยว่าโดยลานกีฬาอเนกประสงค์ที่ได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งกองทัพอากาศมีกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ และดำเนินการ​  ทั้งนี้เพื่อให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย ตลอดจนสันทนาการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหายาเสพติด ที่กำลังระบาด และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหา เริ่มจากพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน และสังคม การปลูกฝังให้รักการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าหลังจากมีสนามที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยก็จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลัง ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้ง ฝึกทักษะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะต่อยอดไปจนถึงการได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา ในระดับสูงขึ้น หรือเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคต มีนักกีฬาในพื้นที่ภาคใต้หลายคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในขณะนี้ อันเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก เยาวชนรุ่นหลัง

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ/โฆษกกองทัพอากาศกล่าวว่า​ เป็นเรื่องที่ดีมาก​ที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดมา​ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25มกราคม 2561ที่ผ่านมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับกองทัพอากาศจัดกิจกรรมมอบจักรยาน จำนวน 400 คัน พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 14 โรงเรียน

ซึ่งถือเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐมีกองทัพอากาศ และภาครัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้การสนับสนุน และร่วมมือกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นการตอกย้ำความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ต้องการให้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่นำความสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้ง

​ ภาพ/ข่าว​ สุกรี​ มะดากะกุล​ บก.@ชายแดนใต้