“ให้บริการ” เกษตรและสหกรณ์ปัตตานีจัดหน่วยตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

0
76
ให้บริการ เกษตรและสหกรณ์ปัตตานีจัดหน่วยตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

“ให้บริการ” เกษตรและสหกรณ์ปัตตานีจัดหน่วยตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพุธ ที่ 13  มีนาคม  2562   เวลา 08.00  น.  ที่ โรงเรียนแม่ลานวิทยา  หมู่ที่ 6 บ้านลุตง  ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี      นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายพรศักดิ์  สังขพงศ์   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี นายอำนวย  ฤทธิชัย  เกษตรจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และ เกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี ร่วมออกหน่วยงานบริการงานด้านการเกษตรและสหกรณ์  เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ   หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล    ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ซึ่งมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ     ในเขตตำบลแม่ลาน และตำบลใกล้เคียงเข้ามารับบริการทางการเกษตร ตามความต้องการ  และ  ความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  พร้อมทั้ง   เสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกรอีกด้วย

ทีมข่าว/@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น