ปัตตานี​- รักษาราชการแทน เลขาฯศอ.บต.ลงพื้นที่พบปะและติดตามขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ.ปะนาเระ

0
508

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะและตรวจติดตามการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมหารือเพื่อผลักดันเติมเต็มอุดช่องว่างด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะและตรวจติดตามการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พร้อมหารือ เพื่อผลักดันเติมเต็มอุดช่องว่างด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในครั้งนี้


สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามและหารือเพื่อผลักดันเติมเต็มเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี รวมทั้งหาช่องทางการการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี 6 กลุ่ม

คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากะตัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตมะพร้าว ครบวงจร กลุ่มวิสาหกิจเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิม กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ และธุรกิจไก่ครบวงจร โดยแต่ละกลุ่มมีประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานโดยตรง ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาวิธีการในการดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งช่องทางการขยายตลาดในการรองรับสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
นอกจากนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มสมาชิกเกษตรกรจาก 5 ตำบลรอบๆโรงงาน บนพื้นที่ 400 ไร่ ทั้งนี้โรงงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันส่งเสริมยกระดับคุณภาพของโรงงานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปหญ้าเนเปียร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว​มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา