ส.ปชส.ปัตตานี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส.ส.62 “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่การเลือกตั้ง ส.ส.62”

0
326
ส.ปชส.ปัตตานี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส.ส.62 “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่การเลือกตั้ง ส.ส.62”

ส.ปชส.ปัตตานี จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส.ส.62 “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่การเลือกตั้ง ส.ส.62”

ผู่้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้  (11 มี.ค.2562)  ที่ โรงแรม ปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 พร้อมพบปะสื่อมวลชนและร่วมเสวนา  “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สู่การเลือกตั้ง ส.ส.62” ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พล.ต.ต.ปิยวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี โดยมี เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์  24 มีนาคม 2562  การเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปตามกฎหมายใหม่ มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติแตกต่างจากเดิม ที่ประชาชนควรรับทราบหลายประการ ฝากให้สื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2

นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า  กรมประชาสัมพันธ์  มอบหมายให้  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดสัมมนาเครือประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทาง ข้อกฎหมาย และข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน และจัดการเสวนาฯ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทาง ในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขยายผล สร้างการรับรู้  สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ภาพ/ข่าว ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี