กกต. ยะลา ร่วม กศน.เบตง จัดโครงการเรียนรู้การปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพร้อมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

0
277

กกต.ยะลา ร่วมกับ กศน.อำเภอเบตง จัดโครงการเรียนรู้การปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้

ที่บ่อน้ำร้อนรีสอร์ทแอนด์สปา ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา น.ส.มารีเย๊าะ ยีปาโล๊ะ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ และนายพัครูรอซี วายา พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ได้ร่วมกันบรรยาย ในหัวข้อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) แก่บุคลากรครู กศน. และนักศึกษา กศน. ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

ตามโครงการเรียนรู้การปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความสำคัญการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปสู่ประชาชน เรื่องความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง การเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง และกฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ตามกฎหมายใหม่


จากนั้น นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผอ.กศน.อำเภอเบตง ได้นำบุคลากรครู และนักศึกษา กศน.อำเภอเบตง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. พร้อมแจกใบปลิว แผ่นพับ เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และสนับสนุนการจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นกลาง ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมกิจกรรมเคาะประตูบ้าน เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้อ.เบตง จ.ยะลา