ผู้ว่าฯนราธิวาส พบสื่อมวลชนเพื่อแถลงผลงานรอบ 6 เดือน พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหา มุ่งพัฒนาเพื่อชาวนราธิวาส ตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

0
365

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า​ ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการแถลงข่าว 6 เดือน ผู้ว่าฯขับเคลื่อน “7 วาระ นราน่าอยู่…อย่างยั่งยืน” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาสไปสู่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญ ต่างๆ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส การดำเนินงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้ง 7 วาระ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้ดำเนินการพัฒนาจังหวัดภายใต้การปฏิบัติงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัด แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดนราธิวาส องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านทั้ง​ 7​ วาระ

จากนั้นได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “รวมพล คนทำสื่อ” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์สื่อมวลชนแกนหลัก และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆด้วยดีโดยตลอด

ภาพ/ข่าว/กรียา​ เต๊ะตานี​ จ.นราธิวาส