ปัตตานีเตรียมความพร้อมจัดทำ”น้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

0
972
ปัตตานีเตรียมความพร้อมจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปัตตานีเตรียมความพร้อมจัดทำ”น้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุม พญาตานี ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  และ การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดปัตตานีเตรียมความพร้อมทุกด้านในการ ดังนี้

– วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๑.๕๒ น. ถึง ๑๒.๓๔ น. : พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

– วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๗.๑๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. : พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด (วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง)

– วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์ ๑๒.๐๐ น. เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี