นายกเหล่ากาชาดปัตตานีนำครูนักเรียน50โรงเรียนประสบอุทกภัยรับ computer จาก สภากาชาดไทย

0
310

ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานีที่ประสบอุทกภัย จำนวน 50โรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 ที่ เรือนชบาตานี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานีที่ประสบอุทกภัยเมื่อ ปี 2559 จำนวน 50โรงเรียน ตาม โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน มี ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม

สำหรับโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย สร้างโอกาสทางการศึกษาเยียวยาและฟื้นฟูให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัย

นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า จังหวัดปัตตานีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยอย่างรุนแรง ในห้วงเดือนธันวาคม2559– เดือนมกราคม 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ 50 ตำบล 202 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9,191 ครัวเรือน 2,012 คน รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ ที่อุปกรณ์และสื่อการเรียน การสอนได้รับความเสียหาย โดยโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 45 ชุด และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จำนวน  5 ชุด รวม 50 ชุด

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี