ดอกไม้การเมือง​ 3# ผู้สมัคร​พรรคเพื่อชาติ​ ปัตตานีเขต1

0
722

  มาพบกั​บ​ อนัตตา​  แข็งแรง​ ภูมิลำเนาเดิม​ เกิดที่อ.ยะรัง จ.ปัตตานี บรรพบุรุษคนปัตตานีการศึกษาจบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์สัญจรปัตตานี
ประสบการณ์ชีวิตการทำงาน​ เคยเป็นพนักงานห้องแลป,
เป็นพนักงานโภชนาการที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
เคยเป็นผู้จัดการให้บ.เขตภาคใต้หลายแห่งและมีประสบการณ์ทำหน้าที่ดูแลลูกค้า แม่ค้าทีม5จังหวัด ได้แก่จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส​  ปัจจุบัน ทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์โซนภาคใต้และเขตกทม. เช่นเป็นนายหน้าขายที่ดิน โรงแรม หลายจังหวัด รับประสานงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากเอกชนและภาครั​ฐ​ ลงสมัครในนามพรรคเพื่อชาติ​เขต​ 1​ ปัตตานี​ เบอร​16

@ชายแดนใต้​ ทำไมถึงสนใจการเมืองได้ครับ

คำตอบที่แท้จริง ไม่เคยสนใจที่จะเข้าวงการๆเมือง แต่ด้วยจบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ มีคนรู้จักมาทาบทามให้สมัคร โดยมีรายละเอียดให้เราแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่(ด้วยความคิดของตัวเองมีแปลนที่จะศึกษาต่อปริญญาโท เอกสังคมศาสตร์ เทอมนี้นี่เอง คิดมาเสมอเกี่ยวกับคนหรือประชาชนในบ้านเรา ว่าถ้าได้เรียน จะคิดและจะทำอะไรเพื่อประชาชน ทำอย่างไรให้ประชาชน มีรายได้200-300 บาท/วัน โดยเฉพาะที่สนใจประชาชนมากที่สุดที่เป็นสตรีมุสลิม(เพื่ออจะให้สอดคล้องกับหลักการตามหลักคำสอนของอิสลาม) แม่บ้านที่ไม่มีรายได้ ทำยังไงให้มีรายได้โดยทำงานอยู่กับบ้าน)แต่เป็นจังหวะดีที่มีเทศกาลการเมืองก่อนจะลงสมัครเรียนต่อ ป โท เทอมที่จะมาถึงนี่เอง โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ได้มีบ่อยๆ จึงตัดสินใจเปิดใจสมัครลงการเมือง​ จากนั้นมีความตั้งใจมาตลอดว่าจะทำงานเพื่ออัลลอฮ เพื่่อสังคม เพื่อคนลำบากยากจน หากถึงเวลาและโอกาส(เพราะเราเข้าใจดี ว่าความลำบากนั้นเป็นอย่างไร )จึงใช้โอกาสนี้เป็นการตอบโจทย์โอกาสในก้าวแรก


การเมืองทำให้เห็นโอกาสดีๆหลายอย่าง สามารถเข้าถึงประชาชนไกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและประชาชนจะมองเห็นเรา รู้จักเรามากขึ้น เพราะประชาชนให้ความสนใจใส่ใจการเมืองมาตลอด มันสอดคล้องกับเจตนารมณ์เราที่เรา คิดและจะทำเพื่อประชาชน ถ้าเราได้ศึกษาต่อ ป โท (มันคือโปรเจคประกอบในตัวสำหรับการเรียน ป โท อยู่แล้ว)อีกอย่างการสมัครเป็นผู้แทนราษฏรนั้นไม่มีอะไรทำให้เราเสียหายเลยตัดสินใจสมัคร และการเมืองทำให้ได้ไกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสถานการณ์เดียวที่ประชาชนให้ความสนใจ ติดตามผู้สมัครจากความรุ้สึก เป็นพื้นฐานไม่ว่าวัยใหนก็ตาม

@ชายแดนใต้​ มีแนวคิดจะแก้ไขปัญหา​จชต.อย่างไรครับ
แนวคิดในการแก้ปัญหานี้
1เสริมสร้างและส่งเสริมให้รุ้จักคุณค่าของชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างเข้าใจที่แท้จริง ตั้งแต่เด็กๆเสมือนเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่ดีให้ตนเองด้วยจิตสำนึกที่ดีและถูกต้อง(กำหนดให้มีวิชาคุณค่าชีวิตตั้งแต่ชั้นประถม)

2.สนับสนุนและปรับปรุงระบบการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างมนุษย์ที่ดีรึไม่ดีได้ สร้างมนุษย์ฉลาดรึโง่ได้ ก็คือการศึกษา3.ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนดูแลตนเองและคนรอบข้างซึ่งกันและกัน อย่างมั่นคงในชีวิตได้อย่างมีระบบ มาตรฐาน ตามกติกามารยาททางสังคมร่วมกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด4.ส่งเสริมและซ่อมแซมสวัสดิการให้ชุมชนและประชาชนทุกวัย ทุกคน อย่างทั่วถึงให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องแท้จริง

@ชายแดนใต้​ ทำอย่างไรให้คนตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อชาติ​
#เพราะพรรคเพื่อชาติเปิดโอกาสคนรากหญ้าอย่างแท้จริง โดยเน้นถามเราว่ามีความฝันอะไรที่อยากทำเพื่อสังคมบ้าง พรรคสนับสนุนคนทำงาน วัดกันที่ผลงาน จึงตัดสินใจสมัครพรรคนี้

และเพราะพรรคเพื่อชาติมีนโยบาย(9 ข้อ)9 นโยบายส่งเสริมครอบคลุมทุกอาชีพและสามารถทำตามนโยบายได้จริงไม่ใช่ขายฝัน
3.พรรคเพื่อชาติเป็นพรรคสนับสนุนประชาธิปไตย เป็นพรรคทำเพื่อประชาชน ที่ไม่เอาเผด็จการและต่อต้านเผด็จการอย่างจริงจัง
4.เพราะพรรคเพื่อชาติมีคนจริงอย่างคุณจตุพร พรหมพันธุ์  และมีคุณจตุพร เป็นไอดอลเรื่องการพูดที่มีหลักการและเหตุผลที่แท้จริง สามารถอ้างอิงได้ ใจสู้ ถูกก็ว่าถูก ผิดก็ว่าผิด ยอมรับกติกาได้เสมอ

      ทีมข่าว@ชายแดนใต้​