สงขลา-เจ้าของสวนแตงได้เฮ ! เก็บแตงโมขายวันแรก 8 ตันรับเงินเกือบแสนทันที (มีคลิป)

0
1535

เกษตรกรใน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา วางแผนปลูกแตงโมและเก็บผลผลิตขายในช่วงหน้าร้อนซึ่งขายได้ราคาเพียงแค่ 3 เดือนก็สามารถเก็บเงินแสนได้ง่ายๆ  เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานหมุนเวียนไปตามฤดูการของพืชผลแต่ละชนิดลดปัจจัยเสี่ยงด้านราคา และปลูกแซมกับพืชยืนต้นอื่นๆ

ที่ จ.สงขลา มีตัวอย่างของเกษตรกรที่ใช้วิธีทำการเกษตรผสมผสานแบบหมุนเวียนปลูกพืชซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดลดปัจจัยเสี่ยวเรื่องราคาตกต่ำ เช่นในช่วงนี้ซึ่งเข้าสู่หน้าร้อนก็หันมาปลูกแตงโม

เกษตรกรคนนี้คือ นายบัณฑิต เหมือนนอง  เกษตรกรที่บ้านคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้วางแผนปลูกแตงโมพันธุ์ไฮร๊อค 05 จำนวน 2,200 หลุม ประมาณ 4,400 ต้น  โดยปลูกแซมในแปลงมะละกอเต็มพื้นที่ 8ไร่ ตามแบบไร่นาสวนผสม

โดยลงมือปลูกเมื่อช่วง3 เดือนก่อน ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 65 วัน ขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้แล้วซึ่งตรงกับช่วงหน้าร้อนพอดี และเป็นแตงโมคุณภาพลูกดกและลูกโตทั้งแปลง มีขนาดลูกละ 3 – 5 กิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ

โดยแตงโมชุดแรกที่เก็บได้ประมาณ 12-13 ตัน ส่งขายให้แม่ค้าที่นำรถมารอรับถึงสวน โดยขนาดใหญ่3-5 กิโล ราคมกิโลละ11 บาท ขนาดกลาง 2-3 กิโล กิโลละ 8 บาทและขนาดเล็กต่ำกว่า 2 กิโล ราคา 6 บาท

นายบัณฑิต บอกว่า แตงโมทั้ง8 ไร่คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตกว่า10 ตันหรือ 1 หมื่นกิโลกรัม สามารถทำเงินแสนได้อย่างแน่นอน  และหลังจากเก็บเกี่ยวแตงโมเสร็จหมดแล้วก็จะลงมือปลูกฟักทองต่อทันที และจากฟักทองก็เป็นฟักเขียว  เป็นการใช้พื้นที่ว่างตามร่องสวนหรือแซมจากพืชยืนต้นหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี ที่สำคัญจะไม่ทำให้เกิดเชื้อราในดินเมื่อกลับมาปลูกแตงโมอีกครั้ง

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา