ผู้ว่าฯปัตตานี”นอนพักแรม”พื้นที่อ.สายบุรีนำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน

0
1035
ผู้ว่าฯปัตตานี"นอนพักแรม"พื้นที่อ.สายบุรีนำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน

ผู้ว่าฯปัตตานี”นอนพักแรม”พื้นที่อ.สายบุรีนำส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสายบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาลาเมาะ ปูเต๊ะ อายุ 90 ปี ภรรยาของนายวาเด็ง ปูเต๊ะ” อดีตพระสหายแห่งสายบุรี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย 96 ปี เมื่อหลายปีก่อนที่บ้านบาเลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี เพื่อนำกระเช้าของขวัญและพบปะให้กำลังใจกับ ครอบครัวของ “ปู่วาเด็ง ปูเต๊ะ”

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน 5 หมื่นตัว ลงในสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน ให้กับประชาชน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ด้วย.

ต่อด้วย 17.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังประเด็นปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งและปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่  เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมประชุมพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนในชุมชน ได้ชี้แจงข้อราชการและรับฟังประเด็นปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่บ้านแซะโมะ หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และได้นอนพักแรม”ในพื้นที่สายบุรี

และในเช้าวันนี้ (26.ก.พ62) ที่ โรงเรียนศาสนศึกษา หมู่ที่ 1  ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ นำหน่วยบริการออกไปให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ก.พ. 2562 โดยมีหน่วยราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการประชาชน ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และด้านการอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจนไปถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่ที่ห่างไกล  และทุรกันดาร ทำให้ภาครัฐได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในรูปแบบใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำหัวหน้าส่วนราชการไปพบปะประชาชนล่วงหน้า 1 วัน โดยจะมีการออกตรวจเยี่ยมรับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและนอนพักแรมในพื้นที่ และวันรุ่งขึ้นก็จะมีพิธีเปิดโครงการ การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ การจำหน่ายสินค้า OTOP หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การจับสลากหางบัตรชิงของรางวัล นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี