ลูกเสือปัตตานี ร่วมชุมนุมลูกเสือภักดีองค์ราชัน สานสัมพันธ์สันติสุข

0
934
ลูกเสือปัตตานี ร่วมชุมนุมลูกเสือภักดีองค์ราชัน สานสัมพันธ์สันติสุข

ลูกเสือปัตตานี ร่วมชุมนุมลูกเสือภักดีองค์ราชัน              สานสัมพันธ์สันติสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ 24 ก.พ.62 เวลา 16.30 น. ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562  จัดโดย จังหวัดปัตตานีและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีจำนวน กว่า 1,700 คน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดงานชุมนุมครั้งที่ 1 ของจังหวัดปัตตานีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดี มีจิตอาสา มีความสามัคคีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยผ่านกระบวนลูกเสือ การจัดงานชุมนุมลูกเสือนั้นเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่ต้องการให้เยาวชนของชาติมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านลูกเสือที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตนเองและผู้อื่นได้

โดยกิจกรรมภายในงาน  มีการเดินสวนสนามและกิจกรรมฐานพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ ที่สามารถปลูกฝังลูกเสือ และเนตรนารี มีจำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานบุกเบิก ฐานผจญภัยและเดินทางไกล ฐานทักษะชีวิต ฐาน กกต.และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  และฐานบรรเทาสาธารภัย อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี