ปัตตานี-ปลัดฯศึกษาธิการ หารือทบทวนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จชต.

0
215

ปลัดฯศึกษาธิการ หารือทบทวนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมหารือทบทวนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รองอำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม  70  คน

 สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษา สถานศึกษาและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือและบูรณาการวางแผน จัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป./ สช./ กศน./ สพฐ./ สอศ./ สกอ.)   

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดทำแผนบูรณาการเรื่องของงบประมาณเรื่องของการนำทรัพยากรบุคคลมารวมกันได้บูรณาการให้เกิดเอกภาพ เงินที่รัฐบาลได้จัดสรรให้มานอกเหนือจากเงินฟังก์ชั่นที่มีเงินประมาณเรียบร้อยอยู่แล้ว เมื่อวานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562) ถือเป็นความโชคดีที่กรรมการกฤษฎีกาได้พูดถึงการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าต่อไปนี้กระทรวงศึกษาธิการจะต้องทำงานแบบบูรณาการกัน ทุกสังกัดในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการต้องจับมือกันทำงาน โดยพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการจนสามารถสร้างได้โดยการบูรณาการด้วยหัวใจที่มีอยู่ นับเป็นความโชคดีของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำแผนบูรณาการจนประสบความสำเร็จ ต่อไปศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยการบูรณาการงบประมาณ บูรณาการคน บูรณาการความคิด บูรณาการพลังที่ทุกคนรวมพลังกันทำแผนบูรณาการในเรื่องเดียวกันให้ได้ เพื่อพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ และมีพลังต่อไป” 

นายเสกสรรค กอเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   กล่าวเพิ่มเติมว่า   การบูรณาการเป็นเรื่องที่ดี  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และการประสานงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ

นายมหิศร  ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ ทางหน่วยงานของอาชีวศึกษาก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณมาให้ได้มีการประชุมทำแผน และมีกลุ่มเป้าหมายแล้ว

 ต่อจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนและการดำเนินงานตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนร่วม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดทุกหน่วยงานในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม  

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.

แสดงความคิดเห็น