สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานีจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

0
658
สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานีจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ปัตตานีจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่  22  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่  ห้องประชุม กองกิจการสภา อบจ.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น “จังหวัดปัตตานี กับการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยมี นาย วิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีกล่าวรายงาน มี ร.ต.อ.สมนึก  กุลมณี  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี  และเครือข่ายสื่อมวลชนฯ เข้าร่วม

นาย วิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เห็นถึงความสำคัญในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ฯ  พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ดำเนินงานบริหารจัดการและประสานสื่อมวลชน รวมถึงเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการอบรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดผ่านกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคของข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี