สุไหงปาดีเปิดโครงการกีฬา เด็กและเยาวชน ตาดีกาสัมพันธ์

0
152

นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬา เด็กและเยาวชน ตาดีกาสัมพันธ์ตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง หมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬา เด็กและเยาวชน ตาดีกาสัมพันธ์ตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีการศึกษา 2562


โดยมีนายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการกีฬา เด็กและเยาวชน ตาดีกาสัมพันธ์ตำบลโต๊ะเด็ง ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับครั้งนี้เป็นปีที่ 8 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้ดำเนินการจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ชมรมตาดีกา และประชาชนในตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและยาวชนตาดีกาได้แสดงความสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬา ทักษะทางวิชาการ ควบคู่กับการนำศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เด็กห่างไกลยาเสพติด
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมกีฬาและวิชาการของเยาวชนแล้ว ยังส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมลายู อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง เป็นแนวทางในการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้


ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียนตาดีกา การเล่นกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการอ่านอัลกรุอ่าน การประกวดขับร้องอานาซีด และภาคกลางคืนมีการบรรยายธรรม และการขับร้องอานาซีดจากวงชื่อดังของประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น