ยะลา- เตรียมนำกาแฟสู่อุตสาหกรรมกาแฟระดับโลก….

0
342

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาอุตสาหรรมกาแฟในอาเซี่ยน ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและอุตสาหกรรมกาแฟ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ อ่อนสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID 2018) เป็นการประชุมนานาชาติที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกาแฟในภูมิภาคอาเชียนให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตและผู้ค้ากาแฟคุณภาพสูงชั้นแนวหน้าในเวทีโลก ในการประชุมนี้จะเป็นการให้ความรู้อันทันสมัย และ สร้างความเข้าใจในการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟภายใต้บริบทของความยั่งยืนในอาเชียนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟทุกภาคส่วน

ในงานแสดงมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจดังนี้:การพบปะของเหล่าผู้มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ การประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้า การแข่งขันการชงกาแฟระดับอาเชียน

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (ACID) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ประเทศไทย

ภาพ/ข่าว​มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น