ฉลองตรุษจีน​สุไหงโกลก​ ยิ่งใหญ่​ฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวชายแดนใต้

0
765

ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประชาชน และนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อำเภอสุไหงโก-ลก ก่อเกิดเป็นชุมชนเมื่อ ปี 2460 ประชาชนที่เข้าบุกเบิกในยุคแรกๆ มีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และชาวจีน อยู่ร่วมกันมาจึงมีสภาพเป็นสังคมพหุลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกมีนโยบายในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีต่างๆของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลของที่สำคัญของคนจีนนับเป็นวันขึ้นปีใหม่ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะสวมใสเสื้อผ้าสีแดงสด อันเป็นสีที่เป็นสิริมงคล และถือเป็นวันครอบครัวที่พี่น้องจะได้มาร่วมสังสรรค์กันอย่างมีความสุข

การจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ตรุษจีน การแสดงของนักเรียน การเชิดสิงโต การผัดหมี่มงคล การประกวดหนูน้อยตรุษจีน(อาหมวย) และพิธีรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ