ผอ.กกต.นราธิวาสเผย​ พร้อมการเตรียมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

0
381

  ผอ.กกต.จ.นราธิวาสเผยถึงความพร้อมของการเตรียมรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   เน้นย้ำผู้สมัครเตรียมหลักฐานให้พร้อม และขอให้รีบมาสมัครแต่เนิ่นๆ      

 

 วันที่3 ก.พ.  นายกำธร  ทองขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงความพร้อมของการเตรียมรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 4 เขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มาจัดสถานที่และซักซ้อมการเตรียมการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งมีการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 วัน  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 พร้อมกล่าวเน้นย้ำผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ให้เตรียมหลักฐานในการสมัครฯให้ครบถ้วน  และขอให้รีบมาสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าได้นิ่งนอนใจ เพราะเกรงว่าหากมาสมัครไม่ทันตามวันและเวลาดังกล่าว จะทำให้เสียสิทธิ์ได้  ขณะที่ภาพรวมของการเตรียมรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนด้านความปลอดภัยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส มาให้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

 โอกาสนี้นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส