สอบ O-NET ที่ยะลา ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ระบุทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่

0
272

วันที่​ 2 ก.พ.62 บรรยากาศการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561ของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ในพื้นที่จังหวัดยะลา นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่พร้อมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมทั้งปกครองครู และตรวจความเรียบร้อยของสถานที่


นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ประธานศูนย์สอบ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ใน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดสอบขึ้นนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้ด้วย สำหรับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีจำนวน 27 สนามสอบ แยกเป็นระดับประถม 18 สนามสอบ และระดับมัธยม จำนวน 9 สนามสอบ ทั้งนี้จะประกาศผล ป.6 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ม.3 ประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2562


สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงาน ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่ ให้มีระดับที่สูงขึ้น คาดว่าปีนี้ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น และมีเด็กนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในทุกวิชาเพิ่มขึ้น เช่นกัน

ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​