พลเรือตรี สมเกียรติฯ ชมอ.รือเสาะ ร่วมส่งเสริมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน ต่อเนื่องทุกปี สร้างความสงบสุข ท่ามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

0
349

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดย เทศบาลตำบลรือเสาะร่วมกับมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ โดยมี นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายจักรพันธ์ บันฑรเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอรือเสาะร่วมงานอย่างคับคั่ง


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอรือเสาะ ที่ได้รักษาและส่งเสริมประเพณีที่ดีไว้ พร้อมกล่าวเสริมว่า อำเภอรือเสาะเป็นอำเภอที่มีพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันกว่าร้อยปี ขอให้พี่น้องชาวจีนภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานชาวรือเสาะ และจงภูมิใจที่เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเชื้อสายใด เทศบาลรือเสาะจะเป็นต้นแบบของหลายๆแห่งในประเทศไทย ขอชื่นชม ในการร่วมมือ ร่วมแรงใจกันของชาวรือเสาะทุกฝ่าย ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความรัก ความสามัคคี เชื่อมั่นว่ารือเสาะ ในอนาคตจะต้องกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเฉกเช่นในอดีตภายใต้ความร่วมมือของทุกคน


สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชาวรือเสาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน การจัดงาน เฉลิมฉลองตรุษจีน อำเภอรือเสาะ มีการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสนานที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจีนต่างรอคอยรวมทั้งเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและทำให้คนรู้จักอำเภอรือเสาะในอีกมิติหนึ่ง
ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมขบวนพาเหรดวัฒนธรรมจีน การเชิดสิงโต การผัดหมี่มงคล และการประกวด MISS CHINA TOWN ตลอดจนการแสดงร้องเพลงจีน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา