ยะลาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ได้ 4 เยาวชนผ่านเข้าประกวดภาคใต้

0
99

ผู้ว่ายะลาเปิดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ได้ 4ตัวแทนเยาวชนผ่านเข้าสู่ประกวดในระดับภาคใต้

วันนี้ 1 ก.พ. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ของจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถ ทั้งการแสดงออก การพูด การสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบ ส่งเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 

ซึ่งการจัดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ของจังหวัดยะลา ในครั้งนี้ มีเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วม 8 คน ได้แก่ 1.น.ส.จัสมีย์ สาเมาะ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา 2.น.ส.อามาล บาราเฮง  นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา 3.น.ส.อริสรา ทัศนา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา 4.น.ส.ฐานิดา ลาภอนันต์บังเกิด โรงเรียนสตรียะลา 5.น.ส.ณัฏฐณิช สุวรรณชาตรี โรงเรียนสตรียะลา 6.น.ส.อภิญญา เจ๊ะโล๊ะ โรงเรียนสตรียะลา  7.น.ส.ปวันรัตน์ บำเรอ โรงเรียนสตรียะลา  และ 8.นายธีรศักดิ์ อังคราบัญฑิตย์ โรงเรียนสตรียะลา

ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในระดับจังหวัดยะลา ได้ 4 เยาวชนตัวแทนจากจังหวัดยะลา เข้าร่วมประกวดในระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9  ประกอบด้วย 1.น.ส.ฐานิดา ลาภอนันต์บังเกิด โรงเรียนสตรียะลา 2. น.ส.อริสรา ทัศนา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา 3.นายธีรศักดิ์ อังคราบัญฑิตย์ โรงเรียนสตรียะลา 4. น.ส.อภิญญา เจ๊ะโล๊ะ โรงเรียนสตรียะลา

จังหวัดยะลาได้กำหนดกรอบแนวคิดการดำเนินการโครงการ  TO BE NUMBER ONEมีเป้าหมาย เด็กและเยาวชน ยะลา เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด และมีวิสัยทัศน์ เด็กและเยาวชนยะลา เป็นคนเก่ง ดี มีสุข มีคุณธรรมนำพาประเทศรุ่งเรือง ภายใน 10 ปี จนประสบความสำเร็จตั้งแต่ ปี 2557 ได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัด  TO BE NUMBER ONE ดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 และในปี 2559 จังหวัดยะลา ก้าวสู่ระดับกลุ่มมาตราฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 และมุ่งมั่นพร้อมก้าวขึ้นสู่จังหวัด  TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น