ชาวยะลา ตื่นตัวเลือกตั้ง62 เริ่มแล้ว​¡¡ แห่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขต ล่วงหน้า​/การใช้สิทธินอกราชอาณาจักรผ่านทางเว็บไซต์

0
692

ประชาชนใน อ.เบตง จ.ยะลา ตื่นตัว เริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขต ล่วงหน้าแล้ว ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักรผ่านทางเว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.พ. 62


28 ม.ค. 62​ ที่สำนักงานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองเบตง ประชาชนใน อ.เบตง จ.ยะลา ตื่นตัว เริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขต ล่วงหน้าแล้ว หลังจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักรแล้วทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลยื่นใช้สิทธิได้ที่ election.bora.dopa.go.th ตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค.) ถึง 19 ก.พ. 2562 (ก่อน 24.00 น.)
นายนิพล จันทนะ ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองเบตง กล่าวว่า สำนักงานทะเบียนราษฎรได้เตรียมความพร้อมทั้งสถานที่เอกสารและบุคคลากร ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ๆมีประชากร จากหลากหลายภูมิภาคของประเทศเข้ามาทำงาน ด้วยสภาพที่เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนยื่นคำขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตผ่านทางเว็บไซต์ สามารถไปยื่นคำขอลงทะเบียต่อหน้านายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ หรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนน โดยเอกสารที่ต้องนำไปยื่น คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต/วีซ่า เป็นต้น


ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ วันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมไปถึงคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ขณะที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 -16 มีนาคม 2562 สำหรับสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตสามารถเข้าไปตรวจสถานที่ได้ตามลิงค์ดังนี้ สถานที่ลงคะแนนเลือกตงั้กลางนอกเขตเลือกตั้ง
ภาพ/ข่าวเจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้​อ.เบตง จ.ยะลา