บิ้กเดฟ ดึงศักยภาพครูตาดีกาหวังช่วยแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่เยาววัย

0
363

27 ม.ค.62 ที่ โรงแรม ปาร์ควิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกิจกรรม เป็นประธานกิจกรรม “เจ๊ะฆูรวมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยมีการบรรยายพิเศษ จากท่านฮาบีบ ซอและห์ บินหาฟิซ หัวข้อ “บทบาทของเจ๊ะฆูที่มีต่ออนาคตของชาติ” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” จากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีเจ๊ะฆู หรือครูตาดีกาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน เพื่อรับฟังนโยบายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า จะนำพี่น้อง ลูกหลานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าบำบัดยาเสพติดให้ได้ครบ 10,000 คน และอีก 3 วันจะครบปฏิบัติการ 3 เดือนที่กำหนดไว้ ขณะนี้ยอดผู้เข้ารับการบำบัดแล้วทั้งที่สมัครใจและกรณีอื่นๆ ที่เราค้นหายาเสพติดในพื้นที่มีจำนวนหมื่นกว่าคนแล้ว หัวใจสำคัญในขั้นตอนต่อไปนั่นคือ การจัดการกับพ่อค้ารายย่อยที่อยู่ในหมู่บ้าน อยู่ใกล้ตาดีกาหรืออยู่ในโรงเรียน ซึ่งหากพบเห็นหรือทราบเบาะแส ก็ขอให้รีบแจ้งมาได้ที่ ตู้ ปณ. 41 ช่องทางที่พร้อมช่วยเหลือท่านตลอดเวลา


อย่างไรก็ตาม ปัญหายาเสพติดเป็นตัวทำลายอนาคตของชาติ ทำลายสังคมทั้งระบบ ตั้งแต่ตัวผู้เสพ ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เจ๊ะฆู หรือครูตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยปกป้องเยาวชนลูกหลานบ้านเราให้พ้นภัยยาเสพติด ด้วยเพราะท่านเป็นครู อาจารย์ ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กๆ และเยาวชน ก็อยากจะขอฝากความหวัง อนาคตของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้กับเจ๊ะฆูทุกคน ได้ช่วยกันอบรม สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งดีงามให้แก่เยาวชนบ้านเราได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ร่วมกันสร้างสันติสุขและความสงบสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวทิ้งท้าย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.ปัตตานี