อภิสิทธิ์ เปิดตัว 50 ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต ปชป. ติวเข้ม มั่นใจได้ สส.เขตเหมือนเดิม อาจถูกรุมสกัมมากสุด !! (มีคลิป)

0
1414

อภิสิทธิ์ เปิดตัว 50 ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต ปชป. ติวเข้ม มั่นใจได้ สส.เขตเหมือนเดิม อาจถูกรุมสกัมมากสุด !!

วันที่ 26 ม.ค.ที่โรงแรม หรรษา เจบี  อ.หาดใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส.14 จังหวัดภาคใต้ 50 เขต มีนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคและว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 50 คนและ สส.แบบบัญชีรายชื่อประมาณ 6 คนเข้าร่วม

รายงานข่าวว่านายนิพิฏฐ์ ร่วมกับนายวิรัตน์ ร่วมเย็น อดีต สส.พรรค ปชป.จ.ระนอง ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และการปฏิบัติตัวของแกนนำในพื้นที่ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องและดำเนินคดี เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันกันสูงจากว่าที่ผู้สมัครหลายสิบพรรค 

รายงานข่าวว่านายอภิสิทธิฯกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนไป คะแนนทุกคะแนนมีค่า  เนื่องจากบัตรเลือกตั้งใบเดียว ไม่อนุญาตให้หลายใจ  ให้ว่าที่ผู้สมัครไปทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุด นำยุทธศาสตร์พรรค เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้จุดแข็งของพรรค ปชป.แนวโน้มจะถูกหลายพรรคโจมตี

นายนิพิฏฐ์กล่าวว่าการประชุมว่าที่ผู้สมัคร สส.ของภาคใต้ทั้ง 50 เขต เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 4 ก.พ.62 ก่อนจะประชุมใหญ่ทั้ง 350 เขตทั่วประเทศพร้อมกับผู้สมัคร สส.แบบบัญ๙รายชื่อ 150 ในวันที่ 1 ก.พ.ที่ กทม. ตนมีความมั่นใจว่าพื้นที่ภาคใต้ สส.เขตยังเหมือนเดิม แต่คะแนนอาจจะลดลงไปบ้างแต่ไม่ถึงกับอันตราย

รายงานข่าวว่าพรรค ปชป.เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.14 จังหวัด ภาคใต้ 50 เขตเลือกตั้ง) 

จ.ชุมพร เขต1 นายชุมพล จุลใส เขต2 นายสราวุธ  อ่อนละมัย  เขต3 นายธีระชาติ  ปางวิรุฬห์รักษ์ 

จ.สุราษฎร์ธานี เขต1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ เขต2 นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี เขต3 นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ เขต4 นายสมชาติ  ประดิษฐพร เขต5 นายสินิตย์  เลิศไกร เขต6 นายธีรภัทธ  พริ้งศุลกะ

จ.ระนอง  นายวิรัช  ร่มเย็น   

จ.นครศรีธรรมราช เขต1 นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์ เขต 2 นายวิทยา  แก้วภราดัย เขต 3 นายเทพไท  เสนพงศ์ เขต 4 นายประกอบ  รัตนพันธ์ เขต 5 นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ เขต 6 นายชัยชนะ  เดชเดโช  เขต7 นายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์ เขต8 นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล

จ.พังงา  นางกันตวรรณ  ตันเถียร  จ.ภูเก็ต เขต 1 นายเรวัต  อารีรอบ เขต2 นายชัยยศ  ปัญญาไวย

จ.กระบี่ เขต 1 นายสาคร  เกี่ยวข้อง เขต2 นายสุชีน  เอ่งฉ้วน 

จ.ตรัง เขต1 นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ เขต2 นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย เขต3 นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิ 

จ.พัทลุง เขต1 นางสุพัชรี  ธรรมเพชร เขต2 นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ 3 นายนริศ  ขำนุรักษ์

จ.สงขลา เขต1 นายสรรเพชญ  บุญญามณี เขต2 นายภิรพล  ลาภาโรจน์กิจ เขต3 นายวิรัตน์  กัลยาศิริ เขต4 นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว เขต5 นายเดชอิศม์  ขาวทอง เขต6 นายถาวร  เสนเนียม เขต7 นายศิริโชค โสภา เขต8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ 

จ.ปัตตานี เขต1 นายอันวาร์  สาและ เขต2 ดร.อิสมาแอล  เบญอิบรอฮีม เขต3 นายคอเลฟ  เจ๊ะนา เขต4 นายฟรีดี  เบญอิบรอน 

จ.ยะลา เขต1 นายภูริพงศ์  พงษ์สุวรรณศิริ เขต2 นายอับดุลเล๊าะ  บุวา เขต3 นายณรงค์  ดูดิง 

จ.นราธิวาส เขต1 นายกูอาเซ็ม  กูจินามิง เขต2 นายเจ๊ะซู  ตาเหย็บ เขต3 นายใซดี  เจ๊ะหามะ เขต4 นายโฅไมนี  ดารายีสาฮอ 

จ.สตูล เขต1 นายอิบรอเหม อาดา เขต 2 นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สงขลา