ชาวสวนสุราษฎร์ฯ ตั้งกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดโดยตรงป้องกันพ่อค้าคนกลาง “หัวหมอ “เอาเปรียบตาชั่ง เปอร์เซ็นต์น้ำยาง

0
1654

กยท.ร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเขาไพรเกศ ตั้งกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบทั้งด้านตาชั่ง เปอร์เซ็นต์น้ำยาง ดำเนินการ 2 เดือนได้ผลเป็นที่น่าพอใจเกษตรกรได้ราคายางเพิ่มสูงขึ้น 

สายวันนี้ที่กลุ่มน้ำยางสดบ้านไพรเกศ หมู่ที่ 19 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายทะนงศักดิ์   ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด กลุ่มน้ำยางสดบ้านเขาไพรเกศ เครือข่ายกลุ่มน้ำยางสด อ.เคียนซา เพื่อให้สมาชิกขายน้ำยางสดได้ในราคาที่เป็นธรรม ลดการเอารัดเอาเปรียบจากการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งจากการซ้อขายทั่วไป ให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำยางสดเพิ่มขึ้น กำไรจากการขายน้ำยางสดสามารถปันผลให้สมาชิกได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มน้ำยางสดระดับท้องถิ่นสู่การเชื่อมโยงเป็นตลาดเครือข่ายระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป

นายวิทยา   ชัยสวัสดิ์ ประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านเขาไพรเกศ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กลุ่มน้ำยางสดบ้านเขาไพรเกศ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากการางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการดำเนินการตั้งกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรในพื้นที่ปัจจุบันมีสมาชิกเข้ารวมกุล่มจำนวน 22 รายเนื้อที่กว่า 4 พันไร่ มีทุนหรือหุ้นเกือบ 5 หมื่นบาท ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 เดือน มีปริมาณการรับซื้อและขายน้ำยาง เกือบ 6 หมื่นกิโลกรัม คิดเป็นปริมาณยางแห้ง 2 หมื่นกว่ากิโลกรัม เป็นเงิน 7 แสนบาท โดยมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งเฉลี่ยอยู่ที่ 35 เปอร์เซ็นต์

 ภายหลังจากที่ได้ตั้งกลุ่มทำให้เกษตรกรชาวสวนยางบ้านไพรเกศสามารถขายน้ำยางสดได้ราคาดีกว่าที่ขายกับพ่อค้าคนกลางเพราะทุกคนเป็นเจ้าของกิจการเนื่องจากไม่ต้องถูกโกงในเรืองของการชั่งน้ำหนักหรือเปอร์เซ็นต์น้ำยางสด ที่ผ่านมากรณีเกษตรกรขายให้พ่อค้าคนกลางถูกหักเปอร์เซ็นต์น้ำยางสดไม่น้อยกว่าครั้งละ 2-3 เปอร์เซ็นต์นั้นหมายถึงเกษตรกรต้องขาดรายได้ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์น้ำยางครั้งละ 80-90 บาท ดังนั้นการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเป้นการแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรอีกทั้งปัจจุบันราคายางพาราก็ยังไม่มีทีท่าว่าราคาจะสูงขึ้นหากไม่มีการตั้งกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเกษตรกรก็คงยังต้องรับภาระการขาดทุนหรือการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางต่อไป.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.สุราษฎร์ธานี