อบจ.ยะลา เตรียมความพร้อม การจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง เทศกาลตรุษจีน

0
631

 อบจ.ยะลา เตรียมความพร้อม มหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 24 มค. ที่บ่อนำร้อน ต.นาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ประชุม สำรวจ เตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สรี้างรายได้สู่พื้นที่และชุมชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ทั้งนี้ได้มีการประชุม การจัดเตรียมสถานที่ การประดับประดาโคมไฟ รูปแบบต่างๆ ที่มีความสวยงามหลากหลายสีสัน การจัดนิทรรศการ ซุ้มอาหารผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และศิลปินดารานักร้องที่มาสร้างความบันเทิงภายในงาน  พร้อมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง  

นายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2562 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2562 ในการเตรียมงานนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดยะลา และทุกภาคส่วนของอำเภอเบตงในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวที ศิลปินนักร้อง มีการแสดงโคมไฟหลลากหลายสีสัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการนำโคมไฟจำนวนมากมาทำการจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยงานได้ชม สัมผัสถึงความสวยงาม ส่วนการมีส่วนร่วมนั้น ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 

โดยเฉพาะการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ กว่า 50 ร้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งงการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง   ซึ่งไฮไลท์ในปีนี้ เพิ่มโคมไฟเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว อุโมงค์ไฟ และซุ้มมงคล ที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปภายในงาน คาดว่าจะมีผู้มาเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน มากกว่าในปีที่ผ่านๆมา สร้างสีสัน ความสนุกสนาน และความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

ทีมข่าวข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา