แม่ทัพฯ เปิดค่ายพักพิงบำบัดยาเสพติด (CAMP 35) หนึ่งเดียวในไทย

0
732

แม่ทัพฯ เปิดค่ายพักพิงบำบัดยาเสพติด (CAMP 35) หนึ่งเดียวในไทย

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.ปัตตานี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และน้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดให้การต้อนรับ

สำหรับ Camp 35 จ.ปัตตานี นั้น ถือว่าเป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด เป็นแห่งแรกของประเทศ หลังจากที่รัฐบาลและ มทภ.4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบัน ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จ.ปัตตานี มีการดำเนินการ นำผู้ป่วยยาเสพติด ในเขต อ.เมือง อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ และอ.แม่ลานจ.ปัตตานี เข้ารับการบำบัด รุ่นที่ 1 จำนวน 240 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดได้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยเร็วที่สุด

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า น้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดทุกคน เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ดังนั้นการที่น้อง ๆสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง ถือว่าเป็นการให้โอกาสตนเองซึ่งหลงผิดหรือก้าวพลาด ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนใหม่ทำให้พ่อแม่ดีใจและมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แสนสาหัส เนื่องจากลูกติดยาเสพติด ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ ที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ เพื่อเป็นคนดีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และสังคมต่อไป.