จ.ปัตตานี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนกระตุ้นปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น

0
337

จ.ปัตตานี  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนกระตุ้นปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค  เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ (23 มกราคม 2562) ที่ โรงเรียนบ้านฝาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ นำบริการออกไปให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้โดยมีหน่วยราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

ทั้งนี้การจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการประชาชน ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และด้านการอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจนไปถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทำให้ภาครัฐได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน

นอกจากนี้ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การจับสลากหางบัตรชิงของรางวัล นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว/ ส.ปชส.ปน.และ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี