ผบ.ฉก.นย.สร้างสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น ลดความขัดแย้ง รัฐกับประชาชน

0
379

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินทหารเรือ / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พบปะพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้เข้าร่วมกิจรรมเสวนาสัญจร ขจัดปัญหาความขัดแย้ง กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้นำทางธรรมชาติ พื้นที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี วันก่อน..