ยิ่งใหญ่ MOE CUP # 2 เสริมความสามารถกีฬาให้เยาวชน 5 จังหวัด นำสู่ความรักความสามัคคีในจชต.

0
569

วันนี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดปัตตานี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปัตตานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานกีฬา MOE CUP ครั้งที่2 Ministry of Education โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกีฬาเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เติมพลังบวกให้นักเรียน นักศึกษาใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความรัก ความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด อบายมุข สร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเติมฝันสู่เส้นทางอาชีพทางการกีฬาในอนาคต ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วอลเลย์บอลชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16ปีและ 18 ปี ซึ่งจัดการแข่งขันระดับจังหวัด ก่อนจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับชายแดนภาคใต้


ทั้งนี้รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยเกียติยศของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท วอลเลย์บอล และฟุตซอล 50,000 บาท ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
การแข่งขัน MOE CUP ครั้งที่2 ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เข้าสมัครร่วมแข่งขันทั้ง 3 ประเภทกีฬา รวม 328 ทีมแบ่งเป็น สพฐ. จำนวน 117 ทีม สังกัด กศน.จำนวน 16 ทีม สังกัดอาชีวะ จำนวน 4 ทีม และสังกัด สช.จำนวน 191 ทีม

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี