ศอ บต มอบแนวทางประชาสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สื่อในพื้นที่ ข้อมูลแน่น/ถูกต้อง

0
53

ดร. ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.เบตง และสื่อในพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ศอ.บต. และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนและได้รับข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด


ดร. ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันดีภาพรวมขึ้นกว่าเดิมตามลำดับ หลังจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ได้พยายามที่จะช่วยเหลือดูแลสอดส่องความเรียบร้อย ทำให้ตัวเลขของการก่อเหตุลดน้อยลงกว่าเดิมมาก

ณ วันนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสิ่งดีๆมากมายที่เกิดขึ้น ส่วนแนวทางของการประชาสัมพันธ์ อยากให้สื่อมวลชนได้นำเสนอ เรื่องราวเรื่องราวที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความน่าสนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ นำเสนอในเรื่องของการช่วยเหลือและการดูแลของภาครัฐที่มีต่อประชาชนในปัจจุบัน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวอีกว่า สำหรับเมืองเบตงเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบด้วย หนองจิกปัตตานี สุไหงโกลกนราธิวาส และเบตงยะลา ทั้งสามเมืองคือเป้าหมายหลักที่นำไปสู่การพัฒนาและโอกาสในการเจริญเติบโตขึ้นในอนาคต โดยเบตงมีพื้นฐานเมืองที่มีความสวยงามล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เบตงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก วันนี้ที่เบตงกำลังจะมีสนามบินในส่วนนี้สามารถติดปีกให้กับเบตง โดยศักยภาพของพื้นที่ความเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่น จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนในพื้นที่ และการพัฒนาคนในพื้นที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ
ภาพ/ข่าวเจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น