อบต.สะกำจัดงานวันเด็กสร้างพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อประเทศชาติ

0
133
อบต.สะกำจัดงานวันเด็กสร้างพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อประเทศชาติ

อบต.สะกำจัดงานวันเด็กสร้างพัฒนาการให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อประเทศชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำอำเภอมายอ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสะกำ อำเภอมายอ และ พื้นที่ใกล้เคียง โดยมี  นายอันวาร์ สะมาแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ  กล่าวรายงาน มี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน

นายอันวาร์ สะมาแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ กล่าวว่า  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อประเทศชาติ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็กเด็กเป็นรากฐานในการพัฒนาการอย่างสมวัยและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้มากยิ่งยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงมากมายจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งตำรวจ ทหาร และภาคเอกชน ต่างๆร่วมถึงการให้การสนับสนุนของรางวัลอาหารและขนม ซึ่งในปีนี้ทาง อบต. ตำบลสะกำได้นำรางวัลต่างๆ อิทิ เช่น รถจักยาน ตุ๊กตาหมี รถบังคับ และอื่นๆ เพื่อนำมามอบให้น้องๆเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น