สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

0
722

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดนราธิวาส


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 1,000ชุด ได้แก่พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร ในช่วงเช้า ที่หอประชุมอำเภอยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปจากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปัญหาข้อมูลผลกระทบ ที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ทราบถึงความเมตตาห่วงใย สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

สำหรับพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ส่งผลให้เกิดวาตภัย คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง น้ำไหลหลากน้ำท่วมขังในที่ลุ่ม ทำให้บ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตรของราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ครอบคลุมพื้นที่ 17ตำบล 90 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,342 คน 2,476ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ภายในบริเวณพิธีมอบสิ่งของพระราชทานได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอำเภอยี่งอ และมีหน่วยพระราชทานอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย โดยมีจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากอำเภอยี่งอ คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกด้วย

ข่าว.การียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส