ใครแม่พิมพ์ใต้คนใหม่ ลุ้น !! บรรยากาศสัมภาษณ์คึกคัก ตื่นเต้นสุด ความหวังบรรจุ ขรก.ครูชายแดนใต้ (ชมคลิป)

0
1207

ใครแม่พิมพ์ใต้คนใหม่ ลุ้น !! บรรยากาศสัมภาษณ์คึกคัก ตื่นเต้นสุด ความหวังบรรจุ ขรก.ครูชายแดนใต้

วันที่ 6 มค. ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบแข่งขัน สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านการทำข้อเขียนในภาค ก. และภาค ข. ขึ้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 551 คน เดินทางนำบัตรสอบ และบัตรประชาชน มาลงชื่อยืนยันสิทธิ์ ก่อนสอบตั้งแต่เวลา 08.00 น. กันอย่างคึกคัก

สำหรับการสอบครั้งนี้ได้จัดแบ่งห้องสอบไว้ จำนวน 10 ห้อง ใน 3  ตำแหน่ง โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สอบสัมภาษณ์   ซึ่งนาย วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมตอนรับ และ ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน คอยดูแลความเรียบร้อย 

ทั้งนี้  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับจำนวน 3 ตำแหน่ง โดยมีผู้สมัคร รวม 1,311  คน ประกอบด้วย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   นิติกรปฏิบัติงาน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นการสอบภาค ก. และภาค ข.  

อย่างไรก็ตาม  ทางศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ www.moe.go.th  ต่อไป

ภาพ/ข่าว เปาซัน โดตเเซ ปชส ศปบ.จชต.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น