ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจชต. เข้าพื้นที่ตรวจการดำเนินงานโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯจ.ปัตตานี

0
536

3 มกราคม 62 เวลา  ดร. วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง

จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะปริง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ดร.วาทิต มีสนุ่น ได้เยี่ยมชมที่พัก แปลงเกษตรของนักเรียนในโครงการทั้ง 2 โครงการ และร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในโครงการ ครั้งนี้ได้มีการมอบสมุดแบบฝึกหัดของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนต่อไป


ดร.วาทิต มีสนุ่น ได้สอบถามทั้ง 3 โรงเรียน ถึงผลกระทบจากพายุ “ปาบึก (PABUK)” ซึ่งทำให้บางพื้นที่ในภาคใต้อาจเกิดฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรง ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ได้มอบความห่วงใยและเน้นย้ำ ให้โรงเรียนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
และสร้างความเสียหายแก่อาคารเรียน สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวัน แต่โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนให้การต้อนรับคณะทำงานจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี

ทีมข่าว@ชายแดนใต้