พัฒนาการ อ.สุไหงปาดี เดินหน้าโครงการสัมมนาเรียนรู้ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน

0
135

นางสาวนิพัทยา​ รองเดช​ พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี​ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน​ จัดโครงการโครงการสัมมนาเรียนรู้ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสุไหงปาดีที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีสวนกำนันเพื่อน​ กำนันธนาธิป​ พรหมชื่น​ ม.6​ ต.สุไหงปาดี​ อ.สุไหงปาดี​ จ.นราธิวาส

โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 8 หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านไอกูบู หมู่ 1 ตำบลสุไหงปาดี บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลสุไหงปาดี บ้านเจาะกด หมู่ 4 ตำบลสุไหงปาดี บ้านตาเซะเหนือ หมู่ 5 ตำบลสุไหงปาดี บ้านปาแย หมู่ 10 ตำบลสุไหงปาดี บ้านตลิ่งสูง หมู่ 9 ตำบลสุุไหงปาดี บ้านลูโบะบาตู หมู่ 4 ตำบลปะลุรู บ้านบอเกาะ หมู่ 2 ตำบลสากอ  สำหรับหลักสูตรที่จัดอบรม อาทิ การสาธิตการทำไข่เค็ม สาธิตการเพาะกล้าไม้ คือ กิ่งมะนาว สาธิตการทำตู้ฟักไข่ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านปิเหล็ง เพื่อฟักไข่นกกระทา การสาธิตการทำปุ๋ยหมักเพื่อนำไปใช้กับการปลูกพืช ผัก ในครัวเรือน

ทางด้านนางสาวนิพัทยา​ รองเดช​ พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี เป็นความโชคดีของกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพเสริมรายได้ในหลักสูตรที่เข้มข้น และสามารถเห็นผลในเชิงประจักษ์ด้านคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับความรู้ จนสามารถนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเสริมร่วมกับอาชีพหลักที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พร้อมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น