แพทย์ทหารบก มอบรถพยาบาล ให้ทหารพราน จชต. พร้อมสาธิตการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี

0
352

แพทย์ทหารบก มอบรถพยาบาล ให้ทหารพราน จชต. พร้อมสาธิตการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี

วันที่ 25 ธ.ค. ที่ศาลาพิณประเสริฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  ศูนย์อำนวยการแพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีมอบรถยนต์พยาบาล แบบที่ 5 จำนวน 12 คัน ให้กับหน่วยทหารพรานในพื้นที่ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล ลำเลียงคัดแยกผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ยามเกิดสถานการณ์จริงในพื้นที่  โดยมี  พล.ท.วัลลภ ฐิติกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์พยาบาล เอกสาร กุญแจรถ และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมาตราฐานกู้ชีพขั้นต้นใหักับกำลังพล และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ทั้ง 12 หน่วยในพื้นที่

ทั้งนี้ได้มีการแปรขบวน การสาธิต จำลองสถานการณ์จริง ในการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี การคัดแยก การลำเลียงผู้บาดเจ็บ การผ่าตัดรักษาพยาบาลช่วยชีวิต และการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติในการช่วยชีวิต ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น