แม่ทัพภาคที่ 4 มอบพันธุ์กาแฟเกษตรกร โครงการ “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข”

0
396

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ืแม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบพันธุ์ต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในชื่อโครงการ “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข”โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร , ดร. สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน , นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟ และผู้แทนเกษตรกร ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


ในโอกาสนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่๔ / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งการปลูกกาแฟทดแทนยางพารา

เป็นไปตามนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล หรือเป็นพืชเสริมรายได้ในระบบการปลูกแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสร้างแบรนด์กาแฟคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดยะลา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงการตลาดกับโรงงานแปรรูปกาแฟ มุ่งสู่การผลิตกาแฟคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร สนับสนุนการท่องเที่ยวการค้าชายแดน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์ชุมชนสู่สันติสุข อันจะมีผลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง


สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ส่งต่อต้นพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข” ประกอบด้วยการมอบต้นกล้ากาแฟพันธุ์โรบัสต้าจำนวน 20,000 ต้น, กิจกรรมรื่นรมย์ ชมสวน ชวนเก็บกาแฟ, การเสวนา “ล้อมวง ชงกาแฟ บอกกล่าวเรื่องราวชุมชน” และการออกบูธของดีประจำอำเภอธารโตและมุมให้ความรู้การปลูกกาแฟโรบัสต้า นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยดร.โกเมธ สัตยาวุธ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร และ นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ ยะลา