ฃเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.นามพรรคพลังประชารัฐ 11 เขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบโอวาทจากจุฬาราชมนตรี โดยให้ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเป็นรูปธรรม คนรุ่นใหม่นำสู่การเปลี่ยนแปลง

กลุ่มผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 11 เขต ได้เข้าพบนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อรับมอบโอวาทก่อนสู่สนามเลือกตั้ง สส. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บ้านพัก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ 1 ดอกไม้เหล็ก และ 10 ผู้นำปลายด้ามขวาน ประกอบด้วย จ.ปัตตานี เขต 1 คือ นายมูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ , เขต 2 คือ นายอัศมี หยีดาโอะ , เขต 3 ได้แก่ ดร.นัซรูดดีน ฮัจยีดาโอะ , เขต 4 คือ นายอันวา สะมะแอ
จ.ยะลา ได้แก่ เขต 1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ , เขต 2 คือ นายฮัสซัน ดาตู เขต 3 คือ นายหวังหะมะ บือนา
จ.นราธิวาส เขต 1 คือ นายวัชระ ยาวอหะซัน , เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ , เขต 3 คือ นางตัสนีม เจ๊ะตู , เขต 4 คือ นายสุรียา ยีลูมา


สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบโอวาทแก่ผู้เสนอตัวลงสมัครก่อนลงสนามเลือกตั้ง ว่า การเป็นพรรคการเมืองใหม่ทำให้ต้องทำงานหนักมากกว่าพรรคอื่นๆ แต่มีข้อได้เปรียบของพื้นที่โดยที่ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสทางเลือกมากกว่าเดิม และทำให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นมิติใหม่ของพื้นที่ ที่มีนักการเมืองรุ่นใหม่ เท่ากับว่าพื้นที่จะได้รับประโยชน์ใหม่ๆ และมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆ ขอฝากให้ว่าที่ สส.ดูแลเรื่องนโยบายการศึกษาเป็นประการสำคัญ เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนแก้ปัญหาด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้