มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา ดูแลเด็กพิเศษ จ.ยะลา 108 ทุน

0
46

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 . ที่อาคารดลเดช-นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 108 ทุน โดยมีนายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชน ผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสสำหรับจังหวัดยะลาได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 108 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดยะลา


ด้าน นางสาวรอฮานิง เจ๊ะเย็ง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ได้อ่านสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ว่า ในนามผู้รับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำจังหวัดยะลา ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ผู้ที่ได้รับประทานทุนในครั้งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนา ตามศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อไป

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น